یه داستان چینی غم انگیز

朣楢琴执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸㬸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦㡦潴捥捥捥

جیگر آدم پاره پاره میشه , خصوصاً وقتی بهش گفت 
/ 1 نظر / 18 بازدید
شاعر شنیدنی ست

واای خیلی ناراحت کننده بود اعصابم خورد شد اصلا!... وای بغض گلومو گرفته دیگه نمی تونم ادامه بدم ببخشید ...