غرورمرد

مــــَرد ...

چــیزی داره بــه نـــام غـــرور !

بــرای هـــمین هــمه فــکرمــیکـنن دلــش ازســنگــه...

وگـــرنـه ..

هـــزار بــاربــیشتر از زن بـه احـساسـات و نوازش

نــیازداره...

بــاورنــداری ؟؟؟

آهـــنگــی غــمگـین تـراز صــدای گـریـه ی مــرد

ســراغ داری؟؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید