ماادم های ساده ای هستیم

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید :
اگه توی خونه باشیم دستگاه رو خاموش کنیم
اگه توی سینما باشیم سالن رو ترک کنیم !
ما توی زندگیمون هیچوقت کسانی که زحمت های اصلی رو برای ما میکشن نمیبینیم ، ما فقط دوست داریم کسانی رو ببینیم
که برامون نقش بازی میکنن !

/ 0 نظر / 15 بازدید