دلیل نامردی ها

قبل از اینکه شروع کنیم بگم (من قصدنصیحت کسی روندارم وبه همین خاطراین نوشته هافقط برای سرگرمی وگذروندن زمان هست وهیچ نیت خاصی ندارم).

به نظرشما چه چیزی باعث میشه شخصی به شخص دیگری نامردی کنه ودقیقالحظه ای که به اون نیاز داره پشت اونو خالی کنه؟

خیلی هانظرهای مختلفی می دن.بعضی هامیگن دروغ وبعضی های دیگرمی گن بی وفایی وهمین طوربعضی های دیگرهم میگن فقر.به غیرازاین هانظرهای دیگری هم هست که تعدادآن هاقابل شمردن نیست ولی به نظرمن چیزی هست که از همه این ها مهم تره...

به نظرمن تبعیض باعث تمام این مشکلات میشه.تبعیض باعث میشه بی وفایی به وجودبیاد,باعث میشه ادم خواسته یاناخواسته دروغ بگه,باعث میشه پشت سرانسان حرف بزنند,باعث میشه ادم بغض کنه,باعث میشه ادم کینه کنه,باعث میشه ادم گریه کنه,باعث میشه ادم نخنده,باعث میشه انسان شروع به ادم فروشی وزیراب زنی کنه,باعث میشه ادم خلاف کاربشه,باعث میشه ادم قتلی روانجام بده وتاپای چوبه داربره,باعث میشه ادم خودکشی کنه,باعث میشه ادم نامردی کنه...

شایدبه نظرشماخیلی ازاین حرف هایی که زدم ربطی به این قضیه نداشته باشه ولی من به شما اطمینان میدم که ربط داره,فقط به ظرفیتی که انسان داره بستگی داره.

همه ادم هادرزندگی خودشون طعم تلخ تبعیض روچشیدن ومطمعاخودشون هم بین دیگران تبعیض قائل شدن,حالایاخواسته ویاناخواسته ولی یقین داشته باشید که همین طوراست.

تبعیض خودی وقریبه نمیشناسه(مادربین بچه هاش فرق می زاره,شخصی بین دوستاش فرق می زاره,فردی بین برادروخواهرش فرق می زاره,شاهان ومسئولان کشوربین قشرضعیف وپولدارجامعه فرق میزارن,مدیریه شرکت بین کارمنداش فرق می زاره...)

حتماتاحالا متوجه شدین که تبعیض منشاءتمام نامردی هاست.تبعیض اززمان خلق انسان بوده وادامه خواهدداشت!!!

زمانی که خداوندبین انسان وبقیه موجودات تبعیض قائل شدوانسان ومنشاءمخلوقات کردکه خوداین تبعیض وفرق گذاشتن باعث زیان هایی هم شدمثل سرپیچی شیطان ازدستورخداوند

البته شاید قبل از به وجودامدن انسان هم تبعیض بوده ولی مطمعاالان بیشترشده!!!

به نظربعضی هاتبعبض روخودانسان هابه وجودمیارن...نمیدونم شایددرست باشه اماقبول کنیدوقتی کسی بین شماوشخص دیگری فرق میزاره,بغض سختی گلوی شماروتسخیرمیکنه وبیشروی هم می کنه وباعث میشه ادم دلش بشکنه وبدترازهمه زمانی هست که دوست دارین گریه کنین ولی نمی تونین توی اون لحظه گریه کنین واین بغض به عنوان یکی از اعضای بدنتون تااخرعمرباشما خواهدبود.حتی اگریادتون بره ,ولی بازهم بایه اتفاق کوچیک دوباره یادتون می اد.بااین تفاوت که این بارقوی ترشده.

من شایدبارهااین اتفاق برام افتاده وشایدم چندین بارشم بغضم شکسته.من سعی می کنم به خودم بگم که این به خاطرگناه های گذشته ام هست والان دارم تقاص پس می دم.این کارباعث میشه کمی ازگریه فرار کنم وهمین طوربه شماهم این پیشنهادرومیکنم(روحساب معرفت)

بعضی اوقات هست کسی که بین شماوشخص دیگری فرق میزاره,شماروبالابرده باشه امافکرمی کنین به بغض گلویی که براثرتبعیض دراینده برسرخودتان می اید,ارزشی دارد.من شمارونمی دونم اماخودم فکرنمی کنم ارزشی داشته باشه

تبعیض باعث میشه ادم عقده ای بشه.درسته؟

برای مثال مادری که سه فرزندداردودوست نداره بین انهاتبعیض وفرق قائل شودوازطرفی میخواهدمحبوبیت خودرابین ان ها بالا ببره,یه روزبه یکی ازبچه هایش محبت میکندوروزبعدبه بچه بعدیش وبعدازمدتی این محبت کردن رابرای بچه سوم ادامه میده.ایااین روش درست است؟

به نظرمن اینطورنیست چون زمانی که به بچه اول محبت میکندبچه های بعدی احساس می کنندکه بین ان هافرق گذاشته اند.شایدبعدازدلشون دربیاره اماهرزمان که به یکی محبت کنه,دوتای بعدی احساس تبعیض می کنند.(شایدناخواسته)

بنابراین یامادرنبایدبه کسی محبت کنه یااگرمی خواداین کاروبکنه همه روتوی یه جایگاه قراربده.منظورم این نیست که به همه سختگیری کنه وبعدبخوادناگهانی همه روشگفت زده کنه.منظوره من اینه که قانون هایی بذاره که بین کسی فرق نباشه وبه خاطرمسائل کوچیک وپیش پااوفتاده کسی رو تحقیروسرافکنده نکنه

شایدخیلی ازاین حرف هارونبایدمی زدم.درنوشته من هم نکات عاطفی وهم نکات فلسفی بود.شایدبهتربوددرموردحرف هایم کمی فکر می کردم اماقبول کنیدزمانی که دل ادم میشکنه عقل وفکروذهن بهت هیچ کمکی نمیکنه.شایدفکرکنیدکه تمام این حرف هاازروی حسادت باشه ولی این روقبول کنیدکه هیچ ادمی نیست که درعمرش به کسی حسادت نکرده باشه.خیلی هادوست دارن مثل فلان شخص پول داربشن ویاخیلی هادوست دارن مثل فلان شخص معروف بشن وهمین طورخیلی هادوست دارن که مثل ماشین بعضی هاروداشته باشن.متوجه شدین چقدرماادم هاحسودیم.

به امیدروزی که هیچ کس باعث ایجادبغض نشه,به امیدروزی که هیچ کس بین دیگران تبعیض قائل نشه وبه امیدروزی که هیچ کس نامردنشه.

هرچندکه امیدبیجایی است...

/ 2 نظر / 25 بازدید
زیبازن

از شما دعوت می شود به خانوادهء زیبازن بپیوندید. انجمن زیبازن، محیطی برای تبادل افکار، آموزش، سرگرمی و نشاط تمام بانوان. http://www.zibazan.net/ منتظر حضور گرمتان هستیم[گل]

احسان

سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی جالبی دارید. من مطالبتون رو خواندم عالی بود. ممنون میشم به وبلاگ منم سربزنی و تبادل لینک کنیم.