خودت بخون

غریبه بودی اشنا شدی… عادت شدی …عشق شدی…هستی شدی…
روزگار شدی …خسته شدی… بی وفا شدی …دور شدی…بی گانه شدی ولی
فراموش نشدی…
بیجنبه منظورم وای فای هست.چرابه خودت میگیری؟

/ 0 نظر / 23 بازدید