راننده وکشیش کلیسا

 

در صف طولانی بهشت , در روز قیامت یک راننده اتوبوس در جلو و یک کشیش پشت سر راننده ایستاده بودند , نوبت راننده که رسید فرشته‌ ای نگاهی عمیق به کارنامه‌ اش انداخت و بهش گفت , شما بفرمائید بهشت , نوبت کشیشه که رسید فرشته نگاهی به کارنامه‌ اش کرد و بی معطلی گفت , شما برید جهنم که به خدمتتون برسند , کشیشه تا اینو شنید صدای اعتراضش بلند شد که , این بی عدالتیه که این یارو , راننده اتوبوس به بهشت بره و من‌ به جهنم , من که تمام عمرم را تو کلیسا صرف عبادت خدا کرده‌ام , فرشته با مهربانی بهش گفت , ببین , اون یارو راننده اتوبوس وقتی رانندگی میکرد تمام سرنشینان اتوبوس هر کاری داشتند ول میکردند فقط دعا میکردند , ولی تو , وقتی موعظه میخوندی تمام کسانی که تو کلیسا بودند خوابشون میگرفت.

/ 0 نظر / 20 بازدید