فکرمی کنیدماخریم

دیدین صبحا که بیدار میشین بعد یه لحظه دوباره میخوابین ، بیدار میشی میبینی 30 دقیقه گذشته

حالا تابلوئه که دو دقیقه بیشتر نخوابیدیا , فکر میکنن ما خریم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید